Odpowiedzialność społeczna

Ponad 15-letnia obecność przy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw pozwoliła TFS na wypracowanie unikalnych kompetencji. Zdobytym doświadczeniem i istotnym saldem środków pieniężnych pomagamy realizować strategię wsparcia rozwoju gospodarczego w Polsce. Specyfika naszych działań sprawia, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za swoje przedsięwzięcia. TFS bazuje na najlepszych praktykach odpowiedzialnego biznesu w dążeniu do realizacji misji i wizji Spółki.

Transparentność

Czytaj więcej

Transparentność to jedna z najważniejszych zasad, którymi kieruje się TFS.
TFS opracowało dokument „Dobre praktyki w Grupie Kapitałowej TFS” określający zbiór zaleceń w ramach ładu korporacyjnego, których implementacja zapewnia równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Grupy Kapitałowej TFS. Pozwala to informować społeczność o swoich standardach postępowania i wynikach działalności, a tym samym zapewnia przejrzystość podejmowanych działań.

Rozwój lokalny, dbałość o otoczenie oraz dialog społeczny

Czytaj więcej

TFS angażuje się w rewitalizację terenów gospodarczych, podejmując działania mające na celu przywracanie określonym terenom ich funkcji gospodarczej i przemysłowej. Przed realizacją projektu dbamy o dialog społeczny dający możliwość odpowiedzi na realne potrzeby lokalnego środowiska. Wspieramy rozwój lokalny nie tylko kapitałowo, ale również budując dobre relacje na styku biznesu, administracji publicznej i społeczności.

Rozwój pracowników

Czytaj więcej

Wierzymy, że siłą TFS jest nasz zespół. Doceniamy rozwój konkretnych kompetencji potrzebnych w dalszej karierze zawodowej. Stale inwestujemy w rozwój pracowników poprzez szeroką ofertę możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji (kursy, szkolenia).