Kontakt

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Siedziba główna:
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3

Sekretariat: +48 32 494 57 48

Biuro w Warszawie:
ul. 17 Stycznia 39
02-148 Warszawa
wejście od strony LUXMED

Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 00002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112

Kapitał zakładowy: 1 697 693 000,00 zł

Siedziba główna:

Biuro w Warszawie: