Informacja dotycząca możliwości nabycia urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna

Informacja dotycząca możliwości nabycia urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu

 systemu Mannesmanna

 

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., jako wierzyciel hipoteczny Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji (dalej „WRJ”), oraz Walcownia Rur Silesia S.A., jako wierzyciel zabezpieczony zastawami rejestrowymi na urządzeniach WRJ posiadający łącznie ponad 90% wierzytelności tej spółki, a także likwidator Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji informują, że:

na zasadach określonych w przepisach polskiego prawa regulujących egzekucje wierzytelności istnieje możliwość nabycia, składników majątkowych Walcowni Rur Jedność Sp. z o.o. w likwidacji.

Wszystkie przeznaczone do zbycia składniki majątkowe będą wolne od obciążeń (sprzedaż na zasadach egzekucyjnych). Przedmiotem sprzedaży będą w szczególności urządzenia ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna.

Odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie powinny zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 na adres:

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o., Sekretariat, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

W załączeniu przekazujemy szczegółowy wykaz zbywanego majątku.