Nieruchomości inwestycyjne

Tereny inwestycyjne w Warszawie

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 39, w dzielnicy Włochy, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Otoczenie nieruchomości to – oprócz infrastruktury lotniska – budynki biurowe, handlowe, hotele oraz magazyny. Teren zabudowany jest łącznie około 25 różnymi obiektami pełniącymi głównie funkcje: biurowe, magazynowe, techniczne oraz usługowe. W przestrzeni pomiędzy budynkami urządzone są parkingi oraz drogi wewnętrzne.

Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik wodny Staw Sadurka.

Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości to 106 821 m² wraz z posadowionymi na niej budynkami.

Nieruchomość jest ogrodzona, ma dobrą ekspozycję, jest widoczna od strony ulicy 17 Stycznia.

Obecnie TFS wykonuje na terenie nieruchomości działalność związaną z najmem powierzchni biurowych, magazynowych, technicznych, hal warsztatowych i miejsc parkingowych.

Pobierz informacje o nieruchomości

Kontakt:

Informacje o najmie pomieszczeń biurowych i magazynowo-warsztatowych

Zarządca Nieruchomości

 

Informacje dla inwestorów

Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego
Jakub Chełstowski
E-mail: jchelstowski@tfsilesia.pl
Tel.: 607 631 558

Tereny inwestycyjne w Siemianowicach Śląskich

Spółki z Grupy TFS posiadają nieruchomości zlokalizowane w Siemianowicach Śląskich, na terenach inwestycyjnych, na których zlokalizowane są aktywa spółki Walcownia Rur Jedność S.A. oraz posadowiona jest walcownia należąca do Walcowni Rur Silesia S.A.

Adres:
Siemianowice Śląskie, ul. Stalmacha 8

Informacje dla inwestorów

Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego
Jakub Chełstowski
E-mail: jchelstowski@tfsilesia.pl
Tel.: 607 631 558